Visonesta

Hoe maak je een Strategisch Plan voor uw organisatie?

1 year ago · 1 MIN READ

Vaak bestaat een Strategisch Plan uit veel te veel tekst, is daardoor niet concreet genoeg en bovendien niet bekend bij alle medewerkers. In ons vorige artikel beschreven we al hoe een organisatie een analyse van zijn eigen sterktes en zwaktes en de omgeving maakt, waarna een Strategisch Plan opgesteld kan worden.

Opbouw van het Strategisch Plan

Een Strategisch Plan bestaat uit verschillende niveaus: de missie en visie van de organisatie, de strategische doelstellingen en de hieruit voortvloeiende operationele doelstellingen en acties. De missie geeft het bestaansrecht van een organisatie weer, en kan beschreven worden in één zin. De visie geeft de gekozen richting voor de lange termijn weer, vaak voor een periode van tenminste drie tot vijf jaar. De strategische doelstellingen geven de missie en visie vorm. Strategische doelstellingen zijn breed gedefinieerde doelstellingen voor de lange termijn die een organisatie moet realiseren om van de strategie een succes te maken. De strategische doelstellingen worden weergegeven in de strategiekaart. Dit is een model waarin beschreven wordt hoe uw organisatie waarde kan creëren. Verschillende strategische doelstellingen worden verbonden in duidelijke oorzaak-gevolgrelaties. Operationele doelstellingen beschrijven wat een organisatie moet doen om zijn strategische doelen te bereiken. Operationele doelstellingen worden uiteindelijk vertaald naar concrete acties, de inspanningen die nodig zijn om doelstellingen te bereiken.

Maak uw doelstellingen SMART

Juist door een plan concreet te maken, helpt het een organisatie de juiste koers te varen en waar nodig bij te sturen. Een veelgebruikte methode om zaken op het niveau van doelstellingen en acties concreet te maken is de SMART methode. SMART staat voor: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Bovenstaande laat zien dat een Strategisch Plan hiërarchisch is opgebouwd en uiteindelijk resulteert in concrete acties die uw visie realiseren.

Zonder een goed Strategisch Plan geen strategisch management

Een helder geschreven Strategisch Plan is essentieel voor goed strategisch management. Een voorwaarde hierbij is dat het Strategisch Plan transparant is, en de voortgang inzichtelijk. Zijn alle medewerkers op de hoogte van de strategie? Behaalt uw organisatie haar doelstellingen? Strategische software kan u helpen uw strategie concreet en uitvoerbaar te maken.

···

René van PuttenProudly powered by Canvas · Sign In