Visonesta

Kent u het Strategisch Plan van uw organisatie?

1 year ago · 2 MIN READ

Bijna iedere organisatie van enige omvang heeft wel een Strategisch Plan. Een Strategisch Plan beschrijft de strategie van een organisatie; de ambities en doelstellingen die een organisatie de komende jaren wil realiseren. Grote kans dat u nog niet eens van het bestaan ervan af weet. Een Strategisch Plan wordt vaak opgesteld door de directie, management of externe consultants. Bij veel organisaties zien we dat de strategie van bovenaf opgelegd wordt zonder input van de medewerkers. Een gedeelde visie ontbreekt. De strategie is vaak niet concreet en niet toepasbaar op de werkelijke situatie binnen de organisatie. Draagvlak ontbreekt daardoor, wat echter wel als voorwaarde geldt voor het doen slagen van een Strategisch Plan. Als er geen draagvlak voor bestaat gebeurt er uiteindelijk niets mee en belandt het Strategisch Plan in de onderste la van het bureau, zonde van de tijd en geld die ermee gemoeid zijn.

Hoe kunnen we dit proces verbeteren? Een voorbeeld uit de natuur.

Ik moet hierbij denken aan iets wat ik op vakantie in Namibië zag: een groep jagende leeuwen of beter gezegd leeuwinnen. Misschien een wat luguber voorbeeld, en misschien een beetje vergezocht, maar het raakt wel de kern. Deze groep leeuwinnen had namelijk een heel duidelijk strategisch plan, met verschillende verantwoordelijkheden voor de “teamleden” om dat plan tot een succes te maken. 2 leeuwinnen dreven een grote groep gazelles uiteen, 2 andere leeuwinnen hielden de overgebleven gazelles op afstand van het doel, de zwakste gazelle. De laatste leeuwin ging vol voor dat doel, en met succes. Door de dynamische samenwerking, het kiezen van een gemeenschappelijk concreet doel, en duidelijke verantwoordelijkheden voor iedere leeuwin, werd hun Strategisch Plan, met als doel het hebben van een feestmaal voor allemaal, een succes. En dat zonder inmenging van de koning der dieren, de leeuw. Die lag te wachten totdat de prooi bij hem werd gebracht, en zo had ook deze directeur zijn doel bereikt.

Hoe kun je ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte is van het Strategisch Plan?

Bovenstaand voorbeeld bevat alle elementen die nodig zijn voor transparantie en betrokkenheid. Er is een team nodig vanuit de verschillende disciplines en lagen uit de organisatie bij het vormgeven van uw plan. Door deze samenwerking ontstaat er draagvlak binnen de organisatie. Maak gezamenlijk een analyse van de organisatie en de omgeving, waarbij medewerkers hun input leveren. Na een analyse kan gestart worden met het definiëren van de visie en de strategische doelstellingen. Zorg ervoor dat de doelstellingen concreet zijn. Een goede tool is erg belangrijk voor het weergeven en monitoren van uw plan. Verder is het belangrijk om het plan dynamisch te laten zijn, dus aan te passen als de veranderende werkelijkheid daartoe aanleiding geeft. Zo’n analyse, hoe maak je die nu? Daarover binnenkort meer.

···

René van PuttenProudly powered by Canvas · Sign In