Visonesta

Hoe maak je een analyse van een organisatie ten behoeve van het Strategisch Plan?

1 year ago · 2 MIN READ

Voordat een organisatie aan hun Strategisch Plan kan beginnen, zal er eerst een analyse van de organisatie en de omgeving waarin ze opereert moeten plaatsvinden. De grote vraag is dan natuurlijk: hoe maak je zo’n analyse? Belangrijk is dat er, zoals het spreekwoord al aangeeft, meerdere wegen naar Rome leiden. Er bestaan dus meerdere manieren en modellen om een analyse te maken, waarbij de ene niet beter is dan de andere, al zullen de kenners daarover kunnen discussieren. Het belangrijkste is dat het model dat gebruikt wordt de organisatie en zijn omgeving vanuit verschillende perspectieven benadert, om een zo volledig mogelijke analyse te krijgen. Een analyse die de sterke en zwakke punten van een organisatie benoemt, en de kansen en bedreigingen laat zien uit de markt waarin de organisatie opereert. Na een analyse kan de juiste strategische koers van de organisatie bepaald worden. Veel gebruikte modellen om zo’n analyse te maken zijn de SWOT-analyse, het 5 krachten model van Porter, het Ansoff model en het 7s model van McKinsey. Ik ga hier niet op alle modellen in, maar probeer aan de hand van een voorbeeld een en ander te verduidelijken.

Een toepassing van een SWOT-analyse in de praktijk

Een belangrijke keuze waar iedereen in zijn leven mee te maken krijgt is het kiezen van een opleiding, met als uiteindelijk doel het vinden van het juiste beroep. In feite maak je daarvoor een analyse van jezelf. Als we voor die analyse het SWOT model als voorbeeld hanteren, worden je eigen sterktes en zwaktes (strengths and weaknesses) afgezet tegen de kansen en bedreigingen (opportunities and threats) uit de omgeving. Dit met als doel om de beste studiekeuze en beroepskeuze te maken. Dit model kunnen we invullen met de resultaten en adviezen van de lagere en middelbare school als leidraad. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat iemand goed is in wiskunde en communicatie (sterkte) en minder goed in talen (zwakte). Een bijbehorende studiekeuze zou dan wiskunde of bouwkunde kunnen zijn. Een analyse van de externe omgeving, kan betekenen dat er meer baanzekerheid is met bouwkunde als achtergrond (sterkte) en minder bij wiskunde (zwakte). Dit is echter een willekeurig voorbeeld.

De uitkomst van de analyse bepaalt de strategische keuze

Bovenstaande geeft een voorbeeld van een analyse weer die ook binnen organisaties toegepast kan worden. Door middel van zo’n SWOT analyse, of een ander model, kan een organisatie zijn strategische keuze bepalen. Door eerst de sterktes en zwaktes van een organisatie af te zetten tegen de kansen en bedreigingen uit de omgeving. Als dat gedaan is kan het strategisch plan van een organisatie verder worden vormgegeven. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van het Balanced ScoreCard model, waarbij de strategische koers aan de hand van 4 perspectieven wordt gevuld. Strategische software, gebaseerd op het BSC model, kan u helpen uw koers vast te leggen, te monitoren en waar nodig bij te sturen. Meer hierover volgt later!

···

René van PuttenProudly powered by Canvas · Sign In