Visonesta

Hoe kan management software strategie uitvoerbaar maken?

1 year ago · 2 MIN READ

Management software wordt in bijna iedere organisatie van enige omvang gebruikt. Een belangrijke vraag die men zich hierbij kan stellen is of deze software een organisatie daadwerkelijk helpt de strategie te realiseren. Met andere woorden: ondersteunt de software het toepassen van goed strategisch management? Maar wat verstaat men nu precies onder strategie? De strategie van een organisatie beschrijft de missie, visie en doelstellingen voor de lange en middellange termijn. De richting die een organisatie op wil om haar visie te realiseren. Binnen veel organisaties bestaat er wel het idee dat een visierijke strategie een noodzakelijke voorwaarde is voor succes, maar de volgende stap wordt dan niet genomen. Sterker nog, vaak belandt een zorgvuldig opgestelde strategie in de spreekwoordelijke la van een bureau en wordt ondergesneeuwd door de dagelijkse realiteit. Zonde van de tijd en energie die gestoken is in het opstellen van de strategie. En bovendien onverstandig, want een organisatie die de waan van de dag laat prevaleren boven de toekomstvisie zal wellicht op de korte termijn overleven, maar kan op de lange termijn voor grote problemen komen te staan. Maar wat houdt die volgende stap, na het opstellen van de strategie, dan in?

De strategie is opgesteld, maar wat nu…?

Het belangrijkste na het opstellen van een strategie is die strategie vast te leggen en te monitoren, zodat eventuele bijsturing mogelijk is. De strategie dient vertaald te worden naar concrete doelstellingen en uiteindelijk acties, waardoor iedereen binnen de organisatie weet waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. Vaak focussen organisaties zich te veel op het financiële perspectief in plaats van andere perspectieven erbij te betrekken. Financiële cijfers zijn vaak maar een uitkomst, de oorzaak dient aangepakt te worden. Bij een goed opgestelde strategie wordt vanuit verschillende perspectieven naar de toekomst gekeken, waarbij het financiële perspectief er uiteraard één van is. Maar hoe leg je zo’n strategie nu vast zodat sturing kan plaatsvinden?

Hoe leg je een strategie vast?

De bestaande en meestal dure ERP systemen schieten vaak te kort als het gaat om vastlegging en sturing van de strategie van een organisatie. In de praktijk zie je daarom dat het strategisch plan vaak is geformuleerd in een word document. Het monitoren van de behaalde resultaten ten opzichte van de gestelde doelstellingen wordt hierdoor vaak een lastig proces. Het probleem hierbij is dat er vaak maar één persoon is die deze statische documenten beheerd en afhankelijk is van de aanlevering van data van andere medewerkers. Het beste is echter het strategisch plan vast te leggen in speciaal daarvoor bestemde software. Hierin kunt u de gehele strategie, bezien vanuit verschillende perspectieven, invoeren; van missie, visie tot concrete doelstellingen en acties. Het is van belang dat medewerkers inzicht hebben in de strategie en op een eenvoudige manier hun voortgang kunnen rapporteren. Dit creëert betrokkenheid en helpt bij de uitvoering van de strategie. De management software van VisionEsta zorgt ervoor dat het strategisch plan van uw organisatie inzichtelijk, meetbaar en uitvoerbaar wordt. Het grote voordeel is bovendien dat deze applicatie dynamisch, gebruiksvriendelijk en betaalbaar is.

···

René van PuttenProudly powered by Canvas · Sign In