Visonesta

Een chaotische bespreking van de management rapportage: herkent u dat ook?

1 year ago · 2 MIN READ

Vast wel, want het komt dan ook vaak voor. Iedereen gaat ongetwijfeld met de beste intenties naar een bespreking van de management rapportage, maar komt er vaak vandaan met een onbestemd gevoel. Mensen praten door en langs elkaar heen, waardoor gesprekken rommelig verlopen. De besprekingen zijn niet to the point, te financieel en vaak georiënteerd op het verleden. Een overzicht van het grotere geheel ontbreekt, vaak omdat doelstellingen naar de toekomst toe ontbreken of niet duidelijk geformuleerd zijn. Werknemers weten daardoor niet wie waarvoor nu precies verantwoordelijk is binnen een organisatie om de visie te realiseren.
Men creëert als het ware een stuurloos schip.

Een duidelijke strategie; een voorbeeld uit de sportwereld.

Ik moet dan gelijk denken aan Manchester City, dat op dit moment het beste voetbal speelt, al zullen sommigen daar uiteraard anders over denken. De spelers van Manchester City vertonen alle kenmerken van een op elkaar ingespeeld team: ze werken samen, hebben duidelijk een gezamenlijke doelstelling en daarmee samenhangende individuele doelen, kennen elkaars sterke en zwakke punten en handelen daarnaar. Ze weten kortom waar ze naar toe willen en hebben een duidelijke strategie voor ogen. Daarbij hebben ze een coach die van die individuen een hecht collectief met een perfecte mix van spelers heeft weten te smeden. Uiteraard door zijn vakkennis, maar ook door zijn betrokkenheid, transparantie en duidelijkheid, wat uiteindelijk tot succes leidt. En Manchester City heeft echt niet op iedere positie de beste speler ter wereld, al kunnen ze allemaal wel tegen een balletje trappen natuurlijk.

Zouden dezelfde uitgangspunten en principes ook op uw organisatie toepasbaar zijn?

Ik zou niet weten waarom niet. Het begint met hele simpele dingen zoals bij elkaar naar binnen lopen als je wat wilt weten, zaken bespreekbaar en concreet maken, en daarmee weten wat er speelt. Hierdoor leer je elkaars sterke en zwakke punten kennen en creëer je een sterker team waarbij ieders verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Kortom: creëer transparantie en maak duidelijk welke richting de organisatie op wil. Ik weet dat het wat simpel klinkt, maar begin er gewoon eens mee! De kans is groot dat je dan in het vervolg een overleg uitloopt en nog weet wat er nu concreet is afgesproken, wie wat doet en wanneer.

De conclusie luidt daarom:

Hoe dit in de praktijk te brengen? Daarover meer in ons volgende artikel.

···

René van PuttenProudly powered by Canvas · Sign In